Takster & Takstblade

TAKSTER

Vores priser er opdelt på tilslutningsbidrag (Investerings- og stikledningsbidrag), faste bidrag (herunder unit- og målerleje) og forbrugsbidrag. 


Tilslutningsbidrag er INDEN fjernvarmen er etableret.

Effektbidrag, diverse abonnementsbidrag og forbrugsbidrag er de løbende udgifter, når fjernvarmen ER etableret. 


Ordforklaring:


Effektbidrag: Det er den pris man betaler pr.m2 udfra det antalm2 der står i BBR i boligareal og erhversareal. Så det er vigtigt, at man søger for, at BBR registreringen er korrekt. BBR rettelser sker ved henvendelse til kommunen. Man betaler bidraget uanset om man har "tændt" for varmen eller ej.


Abonnementsbidrag: Det er prisen for at leje måleren.


Unitleje: Det er prisen for at leje en unit - altså den enhed, der opvarmer dit vand.


Annebergtillæg (effektbidrag): Tillægges kun ejendomme i Annebergparken. Tillægget er en beregning af omkostningerne ved ledningsrenoveringen/etablering af transmissionsledning ifm. overtagelsen i 2016. Tillægget nedskrives løbende. BORTFALDT 1/1-2024!


Forbrugsbidrag (MWh): Det er prisen for selve varmen - altså det variable bidrag som er afhængig af hvor meget varme (og varmt vand), du reelt bruger. Dette bidrag har du selv en direkte indflydelse på ved simpelthen at bruge mindre varme. Se evt. vores spare råd, for at reducere denne udgift.


Tilslutningsbidrag: Det er en engangsudgift der betales for at blive tilsluttet fjernvarmen. Det dækker både investering- og stikledningsbidrag.


Nederst på denne side finder du takstblade til udprintning for de sidste 5 år. Det er PDF filer. Der tages forbehold for tastefejl i PDF filerne.  


Alle takster og takst ændringer anmeldes løbende til de til enhver tid gældende instanser sammen med vores budget/evt. budgetrettelser. 


Ændringer i gældende takster sker med 3 mdrs varsel. Dog kan Forsyningstilsynet i ekstremme situationer tillade en kortere varrslingsfrist, hvis det skønnes nødvendigt for værkets fortsatte drift. 

Klik for EKSEMPEL på en faktura, som den kan se ud. Eksemplet indeholder IKKE de aktuelle priser!

Takst blade til udprintning: 

2024

2023

2022

2021

2020

En måler - flere forbrugere/lejere?


Hvis du har en ejendom med flere lejemål, men kun 1 hovedmåler, så er det kun hovedmåleren, vi aflæser og afregner direkte til dig. Evt. bimålere eller enhedsmålere på radiatorer mm, skal ejendomsadministrator selv aflæse og afregne eller få ISTA til at tage sig af.


Hvis du selv vil påtage dig at opdele en faktura for os, er her et par guidelines:

  • Effektbidraget - det samlede årlige bidrag inkl. moms ganges med ejendommens m2. Derefter deler du med 365 dage (et år). Nu har du værdien pr. dag. Dette ganger du med det antal dage, fakturaen dækker.
  • Unitleje og abonnement – den samlede årlige pris inkl. moms deles med 365 dage (et år). Derefter ganger du med det antal dage, fakturaen dækker.
  • MWh – når du har aflæst bimålerens forbrug ganger du det med MWh prisen inkl. moms.  


De tre beløb tilsammen giver det beløb, som din lejer skal betale. Herfra skal du selvfølgelig trække evt. aconto indbetalinger, som lejeren har indbetalt til dig i løbet af året.

 

Bemærk – at varmeværket ikke på nogen måde er ansvarlig for dine udregninger og kan ej heller være behjælpelig med udregning eller opkrævning af delregninger. Dette er kun retningslinjer for at hjælpe dig med at udregne evt. bimåler forbrug.


Det anbefales fra varmeværkets side, at man altid får en revisor, ISTA eller lign. administratorer til at stå for opdelinger i ejendommens varmeforbrug, hvis der er flere lejemål på samme hovedmåler!


Varmeværket fralægger sig ansvaret for enhver brug af denne vejledning. Vejledningen er alene dannet pga. forespørgsler fra andelshavere.