Henstandsordning

Den nye indefrysningsordning (henstandsordning) - hvad betyder det for dig?

NSFV er ikke med i denne ordning!

Den nye indefrysningsordning omfatter kun de selskaber, der har en budgetteret samlet pris for et standardhus (130 m2 og med 18,1 MWh i års forbrug)* der overstiger en årlig udgift på 26.000 kr.


Vi har i Nykøbing Sj. Varmeværk en gennemsnitlig pris for et standardhus på 24.162,50 kr., hvilket medfører, at vi ikke er omfattet denne ordning.


Selvom man individuelt ryger over de 26.000 kr. om året, kan man altså IKKE indefryse sine betaling, fordi vores standardhus er UNDER de 26.000 kr.**


BEMÆRK at der er IKKE Varemværket , der fastsætter denen grænse eller reglerne for hvordan, dens kal udregnes. Det er folketinget!


Til yderligere information kan det desuden oplyses, at for de værker, der er med i ordningen, gæder det:

  1. at det først er gældende for forbrug i 2023 - altså har det intet med folks nuværende betalinger og forbrug at gøre - helelr ikke årsopgørelsen for 2022
  2. at det er kun den del der ligger over de 26.000 kr. der ville kunne indefryses og laves afdragsordning på. Hvad gør jeg så, hvis jeg har svært ved at betale?

Hvis du har problemer med at betale hele din aconto regning her og nu, er det altid muligt at kontakte kontoret for en afdragsordning. Betingelserne for en afdragsordning er:

  1. at du ikke allerede har en igangværende afdragsordning,
  2. ikke har misligholdt aftaler tidligere,
  3. at dine aconto rater fordeles månedligt


Er det en afdragsordning på din årsopgørelse, du ønsker, kan denne først laves efter årskørsel som udsendes til dig i slutningen af januar med betaling pr 1/2-23. 


* Et standardhus er af Energistyrelsen defineret til 130 m2, 18,1 Mwh varme og 2 voksen + 2 børn.


** De 26.000 kr. er for den samlede regning men for et standardhus. Hvis værket samlet set, har en årlig udgift for MWH, fast afgifter og måler leje (eks. unitleje og ekstra tillæg) under 26.000 inkl moms, kan man ikke få indfrosset sin udgift. Har man som værk en samlet standardpris på over de 26.000 kr, vil der skulle ske en individuel prisberegning, for at se, om man kan få indefrosset noget af sin regning. Det er aldrig HELE regningen, der kan indefryses og ikke for alle forbrugere.