LEJ DIN UNIT AF OS

Betingelser for unitleje & indføringsskabe

Læs mere om hvad vi står for og vedligeholder og hvad du selv skal sørge for omkring unitopsætning og indføringsskabe

Er din installation nedslidt og står til udskiftning?


Hvis din unit/veksler/varmtvandsbeholder går i stykker, kan du leje en ny unit af varmeværket. Unitten er varmeværkets ejendom, som VI sørger for at vedligeholde, reparere og udskifte.

(Ved NYE tilslutninger til fjernvarmenettet er unitleje obligatorisk)


Hvis du allerede har fjernvarme tilsluttet på din ejendom, skal du kontakte varmeværket, som vil komme forbi og se om det er nødvendigt/muligt at skifte til en leje unit. Vi sætter kun leje units op, hvis din eksisterende unit er i stykker! Vi udskrifter ikke til en lejeunit alene pga. kosmetiske eller pladsmæssige hensyn! Eller fordi man ønsker en nyere/anden type anlæg. Skønner vores medarbedjer at det er nødvendigt med udskiftning til en lejeunit, vil der skulle laves en tillægskontrakt for "leje af unit". 


Hvis aftalen indgås, vil forløbet være:

  • kontrakt & betingelser fremsendes til gennemlæsning & underskrift
  • kontrakt returneres til varmeværket underskrevet
  • du modtager en faktura på opsætning af unit - denne skal forudbetales
  • når fakturaen er betalt, sender vi en besked til vores VVS samarbejdspartner, som kontakter dig vedr. en opsætningsdato.


Bemærk at indeholdt i aftalen er, at:

  • Vi tager den gamle enhed ned og udskifter den med vores unit*. Det skal være vores VVS-installatør, der står for opsætningen - også selvom du har en anden, du normalt bruger eller har til at lave alt det andet interne i dit anlæg.
  • Hvis der er asbest på ejendommen, skal du selv sørge for at få fjernet dette, inden vi kommer og foretager noget. Er du i tvivl er det en god ide at få foretaget en asbest analyse inden. Hvis vi kommer ud og er i tvivl, om der er asbest, vil analysen skulle foretages, inden vi fortsætter arbejdet. Al fjernelse af asbest er for din egen regning. 


*læs betingelser for nedtagning af anlæg


Det er alene varmeværkets udsendte medarbejder, der afgør om, der kan indgås en unit leje aftale!  


System 5

For eksisterende ejendomme, der allerede er tilsluttet fjernvarmen og nu ønsker at leje en unit, koster det 4000 kr eks. moms / 5000 kr inkl. moms i opstartsgebyr for at få opsat en lejeunit. Dette beløb vil blive opkrævet ved underskift af kontrakt. Derudover tilkommer den årlige leje, som opgivet i vores takstblad. Denne opkræves sammen med rate betalingerne.

Få meget mere info ved at læse disse dokumenter:

System 6

Jeg er interesseret i en lejeunit

(Dette er IKKE en bestilling af en unit, men alene en aftale om et besøg for at undersøge muligheden for at få en lejeunit!)

 
 
 
 
 
 

Bemærk at du får samme løsning, som du har i dag. Så har du idag en veksler løsning, er det en veksler løsning, du får sat op. Har du en beholder løsning, er det en beholderløsning, du får sat op. Vi ombygger ikke dit anlæg. Der kan være adresser i yderkanten af vores leveringsområde, hvor beholder løsning er et krav. 

Bemærk at denne mailformular sender via en ikke sikker forbindelse, så du skal ikke sende følsomme data.

BEMÆRK -


Du vil blive kontaktet af kontoret for bookning af en aftale først kommende onsdag.


Du behøver derfor ikke ringe og høre, hvornår der kommer en mand ud!