OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

Vi får en del henvendelser af enslydende karakter. Derfor har vi prøvet at besvare dem her i denne FAQ. 1. Skal jeg betale det, I opkræver hver måned? Nej - opkrævningerne dækker 2 måneder ad gangen. Du bliver opkrævet til betaling i Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

 2. Kan jeg ikke betale månedsvis? Nej, desværre ikke. For at holde omkostningerne nede, har vi valgt at køre med 6 rater om året. Det er ens for alle. Har du brug for at betale månedsvis, henviser vi dig derfor til, at du får lavet en budgetkonto i banken. 

 3. Hvorfor er jeg sat op i forbrug? Dit aconto forbrug sættes ligmed det, dit forbrug var sidste år. Er du lige flyttet ind og/eller har huset ikke tidligere brugt fjernvarme, beregnes et forventet forbrug ud fra Energistyrelsens standard beregning. Hvis du i løbet af året opdager, at du bruger mere eller mindre end dit forventede forbrug, er det vigtgt, at du tager kontakt til varmeværket og får reguleret din rate op eller ned. Bemærk dog, at vi ikke kan regulere dit forbrug alene ud fra dit sommerforbrug! Husk at, hvis du ikke har boet i dit hus hele sidste år, er det dit ansvar, at informere varmeværket om, at det forventede forbrug er sat for lavt. Ellers får du en stor efterregning. Vi kan i sagens natur ikke vide, hvorfor en ejendom har et lavt forbrug, så det bliver ikke automatisk reguleret op!

 4. Hvad betyder "standard forbrug"? Energistyrelsen har udviklet en formel til beregning af et forventet forbrug, når man ikke kender det faktiske forbrug på en ejendom. Formlen er KVM * 15 * 60/10.000 = forbrug i MWh. Tallet 60 er for et std. isoleret hus. Er det et meget dårligt / gammelt hus, erstattes de 60 med 80. Er det et godt isoleret /nyt hus, erstattes de 60 med 40. Bemærk dog, at det kun er en ca. beregning - vi på varmeværket bruger derudover vores erfaring med lignende huse i lignenende omgivelser og kan derfor godt afvige fra denne beregning.

 5. Jeg har jo skruet ned for alt, hvorfor skal jeg så stadig betale det samme forbrug?- vi opkræver 6 lige store rater ift. forbrug om året. Dette aconto forbrug er uafhængig af dit løbende faktiske forbrug. Så selvom du ikke bruger varme lige nu, så betaler du for det - fordi du brugte det i vinters og skal bruge igen til vinter. 

 6. Hvad hvis jeg ikke kan betale min rate på én gang? Kontakt varmeværket, så finder vi ud af en afdragsordning.

 7. Hvor får I min kvm antal fra ift. det, jeg betaler i fast afgifter? Det antal kvm du betaler for, er afhængig af, hvad der står i BBR på henholdsvis Boligareal og Erhvervsareal. Vi opdaterer vores kvm. mindst hvert 3. år - evt. oftere hvis vi får melding om ombygninger m.m. Det er dit ansvar, at du står korrekt registreret både hos os og og i BBR. Bemærk derfor, at du skal kontakte os og få tilrettet dine kvm., hvis du mener de afviger fra det, du betaler for. Både hvis det er for meget eller for lidt. Varmeværket kan opkræve fast afgifter 3 år tilbage, hvis det viser sig, at du har betaler for lidt, men du får ikke penge retur, hvis du har betalt for meget, da det er DIT ansvar at holde øje med dine opkrævninger. 

 8. Jeg er fraflyttet, men får stadig opkrævninger? Har du husket at meddele varmeværket om din fraflytning? Vi er en privat forening, så vi får ikke automatisk besked om fraflytninger, dødsfald o.l. Det er derfor vigtigt, at du selv kontakter os med en ny adresse, en fraflytningsdato og en aflæsning af måleren. Før det sker, kan vi ikke fraflytte dig fra adressen.

 9. Hvorfor får jeg ikke min opgørelse med posten? Hvis du har tilmeldt din betaling til BS eller email, så får du ikke dine opkrævninger med posten. Så skal du ind i minForsyning og selv printe den ud. 

 10. Hvorfor er min opgørelse hver gang tilskrevet 30 kr i gebyr? Vælger man at få sine opkrævninger med posten (FI betaling), tilskrives man et gebyr, da det pålægger værket yderligere omkostninger til håndtering og porto.

 11. Hvad betyder BS og FIK? BS betyder Betalingsserviceaftale = automatisk træk på din konto. FIK betyder FI-indbetalingskort  -bemærk dog at vi ikke printer et egentligt indbetalingskort, men blot skriver indbetalingslinjen (også kaldet FIK linjen) nederst på siden. Det er de tal, du skal bruge for at kunne foretage indbetalingen i banken. 

 12. Hvorfor ser mine faste enheder og forbrug anderledes ud på årsopgørelsen end på rate opkrævningerne? Det er lidt teknisk og vi kan godt forstå, det er forvirrende. Men klik her for at se en forklaring på fakturaens udseende både som afregning og rate opkrævning.

 13. Hvorfor kan jeg ikke bruge MitID til at logge ind på minForsyning, det kunne jeg da Odsherred Forsyning admininstrerede det? Da MitId opkoblingen er en meget dyr tilkøbsløsning, har vi fravalgt denne mulighed, da vi fik admininstrationen tilbage på egne hænder, fordi vi har så lille et kundegrundlag, som vi har i Nykøbing Sj Varmeværk. For andre forsyninger med mange tusinde forbrugere til at dele udgiften, kan løsningen give bedre mening økonomisk.

 14. Hvorfor kommer årsopgørelsen ikke ud som sammen med BS bilaget, som den tidligere har gjort? Funktionen "Medsend bilag" var noget vi havde, da vi for 4-5 år siden brugte et andet forbruger program. Vores nuværende forbruger system KMD Easy Energy er bygget op på en anden måde, så det ikke er muligt at bruge denne funktion. 

 15. Jeg købte en andelsbolig i august, men jeg flyttede først ind i december. Hvorfor skal jeg så betale fra august? Du betaler fra den dag du får "ejerskab" over ejendommen (uanset om det er ejerbolig, leje bolig eller andelsbolig), ikke fra den dag du begynder at bo i ejendommen. For ny tilsluttede ejendommen, betaler man fra den dag, vores folk melder installationen færdig og køreklar. 

 16. Hvor længe skal Annebergparken betale ekstra fast afgift? Den ekstra fast afgift betales som afskrivning på det nye ledningsarbejde, der blev lavet ifm. overtagelsen fra EON i 2014? Den investering afskrives over 20 år. Det betyder, at der afdrages indtil 2034. Revisoren gennemgår afskrivningerne og regulerer prisen løbende. Fra 2024 betaler Anneberg ikke længere et tillæg, da det er afdraget hurtigere end beregnet.