Forstå din regning!

Hvad betyder det, der står?

Bemærk - dette er et EKSEMPEL på en faktura - det er IKKE udtryk for de aktuelle priser!


Aconto afregningen er en forkortet udgave af en faktura. Den indeholder kun punkterne 1,3,7 og det gule A under punkt 9.

Første gang man får en faktura fra varmeværket, kan det kan være lidt ugennemskueligt at forstå, hvad der står hvor. Vi prøver her at redegøre for de oplysninger, du finder på fakturaen. Der kan være lidt forskelle ift. om det er en privat bolig eller erhverv, om det er en flytteopgørelse eller en årsopgørelse osv. Men i det store hele er det de samme oplysninger. De tre første billeder er de tre sider, der kommer ifm. årsopgørelsen og sidste billede er en aconto opkrævning - den er noget mere simpel. 


 1. Her finder du dit kundenummer samt den aktiveringskode, du skal bruge for at oprette dig i minForsyning (som er der, hvor du finder dine aflæsninger, opgørelser, indbetalinger m.m.)

 2. Dette område viser selve aflæsningen, som er foretaget lige omkring 31/12 (+/- 2-4 hverdage). Målernummer er det nummer der identificerer din måleraflæsning blandt alle de andre. Du finder målernummeret fysisk printet på din måler. Felterne Dato/Aflæsning er henholdsvis start og slut aflæsning i denne periode. Forbug er det samlede MWh forbrug, som du afregnes for i denne periode. 

 3. Dette område specificerer selve årsopgørelsen - altså hvad er det for faktorer du afregnes efter. MWh er som gennemgået i punkt 2, dit aflæste forbrug i denne periode. Abonnement er den "målerleje" alle betaler pr. måler. Effektbidrag er fast afgifter ift. de m2, der står i BBR for henholdsvis Boligareal og/eller Erhvervsareal. Bor du i Annebergparken vil der være yderligere et effektbidrag. (Se under Takster, hvorfor det er tilfældet)

 4. I selve opgørelsen sammentælles, hvor meget du skal betale for alle de ovenstående takster modregnet, hvad du allerede har indbetalt i aconto, rater i løbet af året.

 5. Forskelsbeløb er differencen. Er der et minus foran beløbet, er det penge du har til gode. Er der ikke minus, er det en efterregning, fordi du har brugt for mere end du har betalt for. Aconto for xxx er det beløb, du i det nye år skal betale hver gang vi sender en aconto opkrævning (det sker 6 gange). Nedenunder står I alt at betale - her fratrækkes eller tillægges forskelsbeløbet til aconto raten, så du kan se, hvor meget du samlet skal betale eller have retur.

 6. Er du tilmeldt BS, vil det blive trukket eller sat ind automatisk på forfaldsdatoen. Betaler du via FIK, skal du selv ringe til kontoret med et kontonummer, hvis du skal have evt. tilgodehavende udbetalt. Skal du betale, skal du benytte FIK oplysningerne i bunden af siden.

 7. Her finder du de betalingsoplysninger, du skal bruge, når du ikke er tilmeldt BS endnu. Det er de oplysninger, du skal bruge for evt. at tilmelde din betaling til PBS (i dag kaldet Nets/BS), så den fremadrettet trækkes automatisk. Netbank oplysningerne er dem, du skal bruge, hvis du indbetaler via netbank. Normalt ville de stå på et indbetalingskort, men vi tegner bare ikke kortet længere, men skriver oplysningerne på. 

 8. På side to finder du en specifikation for aconto raten - altså hvad du skal betale pr. rate i det nye år. Du opkræves fuldstændig det samme beløb på alle 6 opkrævninger, uanset om det er vinter eller sommer. På den måde udlignes udgifterne jævnt over hele året.

 9. Dette er en saldooversigt over din aconto rate. Her er opgørelsen igen opdelt i MWh, abonnement, effektbidrag mm. ligesom på årsopgørelsen, men den væsentlige forskel er, at her er udgiften periodiseret ift. den samlede årlige udgift.
  • A Det betyder at tallene med gult er den samlede årlige tal delt med - i det her eksempel - 6 (fordi der er 6 rater om året). Så du skal altså gange med 6, hvis du skal vide, hvad det samlede tal er for et helt år. Vær opmærksom på at, hvis der laves ændringer i din rate i løbet af året, hvis du er flyttet ind senere på året o.l., så vil dette tal ikke nødvendigvis være en 1/6 del. 

 10. Dette område er dedikeret til korte vigtige beskeder fra varmeværket til forbrugerne. 

 11. En tabel over din ejendoms forbrugsudvikling

 12. En grafisk opstilling af din ejendoms forbrugsudvikling. Den mørke søjle er det faktisk aflæste forbrug, den grå søjle er det forbrug, der ville have været i et normalår ift. graddage. (Graddage er en måde at opgøre hvor mange kolde timer/dage, der er på et år, ift. det man har valgt, er et "standardår"). Dermed kan man sammenligne forbrug på tværs af arter, boliger mm p.t.a. at der er forskel på om en vinter har været mild eller hård. 

 13. En grafisk opstilling af et generelt standard forbrug for husstande i vores forsyningsområde. Ved at finde ud af, hvor du selv ligger med dit årsforbrug, kan du se om du ligger over eller under gennemsnitsforbruget. Bemærk dog at det er en meget usikker statistisk, da der er meget store udsving i str. af ejendom, antal beboere m.m. Og er det en erhvervsejendom, kommer denne graf ikke på fakturaen, da det slet ikke giver mening. 

 14. Brændselssammensætningen er en oversigt over, hvordan Nykøbing Sj Varmeværk producerer den fjernvarme, vi leverer ud til jer forbrugere. Så du kan følge med i, hvilke brændselsformer vi har brugt i det forgange år og hvor meget den "grønne" omstilling udgør indtil nu. 

 15. Til sidst finder du link til gode råd til at spare på energien og hvor du evt. kan klage, hvis du ikke er enig i den måde, vi afregner dig på.