ANLÆGSBESKRIVELSE

Nykøbing Sj. Varmeværk blev idriftsat den 17 november 1964, hvor man startede op med 2 stk. Falkenborg kedler med Hartmand fuelolie brændere, og hvor der i årene frem til 1986 løbende blev installeret yderligere pumpeudstyr og flere oliekedler for at dække den stadig stigende tilgang af nye forbrugere.


På grund af de stadig stigende priser på fuelolie besluttede varmeværket at tænke på alternativer, og valget blev fiskeolie, som der fyret med i vores oliekedler fra 1986 og frem til december 1992, hvorefter man gik over til naturgas i forbindelse med opførelse af det nuværende kraftvarmeværk. I samme forbindelse blev hele varmeværkets ledningsnet totalrenoveret.


Anlægsbeskrivelse

Her på siden kan du læse om værkets tekniske egenskaber.

Nykøbing Sj. Varmeværk ligger placeret på 4 lokationer:

Kraftvarmeværket og driftskontoret ligger på Billesvej 8-10, pillefyret på Fregatvej, varmecentralen i Annebergparken og et solvarmeanlæg på Getsøvej 16.

Anlæg


 • 80 km (kanalmeter) hovedledning
 • 3,8 km (kanalmeter) transmissionsledninger
 • 60,5 km (kanalmeter) stikledninger


 • 60.000 MWh/år i varmeproduktion
 • 1.5000 MWh/år i elproduktion
 • 2,2 mill. m3/år naturgasforbrug

Kraftvarmeværket

Værket på Billesvej er opført som en særskilt kraftvarmecentral i tilknytning til den eksisterende varmecentral.

Kraftvarmeværket består af 1 naturgaskedel på 11,5 MW samt 5 naturgasfyrede forbrændingsmotorer med 5 generatorer for el-produktion og 5 varmevekslermoduler, hvorfra varmen overføres til fjernvarmevandet.


Kraftvarmeanlægget er udstyret med et overordnet computerbaseret styringsanlæg, som beregner start og stoptidspunkter for motorerne afhængigt af el-prisen og varmebehovet. Styringsanlægget registrerer og kontrollerer også varmeindholdet i akkumuleringstanken ved hjælp af temperaturfølere på siden af tanken.


I tilfælde af afbrydelse af naturgasforsyningen har værket bibeholdt 2 oliekedler til midlertidigt at overtage varmeforsyningen, lige som der konstant er ca. 30.000 liter olie på lager.


Olieværket blev i 2006 ombygget til at kunne producere varme på bio-olie. Når der er en alternativ pris på bio-olie, kan olieværket yde en grundlast på 8 MWh varme med en opvarmet bio-olie beholdning på 2 x 50.000 liter.

Gasmotorer


 • 5,16 MWh Elydelse
  5 motorer
 • 8,30 MWh Varmeydelse
  5 motorer
 • 35,64 % i elvirkningsgrad
 • 56,44 % i varmevirkningsgrad
 • 92,08 % i anlægsvirkningsgrad


Gaskedel


 • 11,5 MWh Varmeydelse
 • 100 % i virkningsgradOliekedel


 • 8 MWh VarmeydelseAkkumuleringstank


 • 1.000 m3 Træpilleanlægget

Anlægget er opført som en satelit central ved Nykøbing Sj. rensningsanlæg på havnen.

Pillefyret forsyner hovedsageligt forbrugerne på havnen med varme.


Når solvarmeproduktionen starter om sommeren, vil det dog ikke længere være nødvendigt at køre med pillefyret om sommeren, medmindre der sker noget uforudset.

Ydelse


 • 999 Kwh varme i grundlast det meste af året.
 • 6 tons/døgn træpilleforbrug

Solvarmeanlægget

1. juli 2013 tog Nykøbing Sj. Varmeværk første spadestik til anlæggelse af et 20.000 m2 stort solvarmeanlæg ved Getsøvej syd for byen tæt på vandtårnet. Anlægget blev taget i test drift sommeren 2014 og stod endeligt færdigt til åbningsceremoni i september 2014.


I juni 2019 udvidede vi fangerfeltet med 5000 m2 solfangere i det østlige fangerfelt.

Antallet og størrelsen på fangerne betyder, at hvis man stillede dem op i forlængelse af hinanden ville man have 12 km fangere stående!


Anlægget producerer ca. 25 % af det årlige varmeforbrug. Det betyder i realiteten, at kan forsyne samtlige forbrugere med varme og varmt vand hele sommeren.


Solvarmeanlægget er bygget op, så det sender det varme vand ind omkring værket på Billesvej, hvor vi har mulighed for at "køle" det ned, hvis det er for varmt eller varme det op, hvis det ikke helt, har den ønskede temperatur.

I 2019 blev det besluttet at opføre en 10 MW elkedel i kælderen ved solvarmeanlægget. 


Elkedlen vil producere, når der er "overstrøm" i elnettet. Det sker oftest, når der er meget vindmølle strøm i omløb. Det passer fint ind med når solvarmesæsonen takker af - så starter det blæsende efterår. Dermed kan vi indkøbe strøm til en fordelagtig pris, så vi kan producere varme i elkdelen. På den måde har vi mulighed for at udnytte vores store 6.000 m3 akkumuleringstank det meste af året. 


I foråret 2022 blev det besluttet at opføre et 7 MW varmepumpe anlæg på Getsøvej 16. Anlægget vil kunne producere ved udgangen af 2023.

Solvarmen


 • 1.990 stk fangere
 • 25.000 m2 fangerfelt
 • 60.000 m2 samlet areal
 • 25 % af varmeproduktionen


Elkedel


 • 10 MWh varmeydelse 
 • 100 % i virkningsgrad VARMEPUMPE


 • 7 MW varmeydelse (info kommer)
 • xx % i virkningsgrad (info kommer)


Følg med i byggefasen her

Akkumuleringstank


 • 6.000 m3 + 2.500 m3 (under opførsel)Annebergparken

Annebergparken blev en del af Nykøbing Sj. Varmeværk i 2016.


Centralen er et kraftvarmeværk bestående af to gasmotorer og to gaskedler. Der er etableret en transmissionsledning fra solvarmeanlægget til centralen i Annebergparken. Denne leverer fjrenvarmen i solvarmesæsonen. 


Annebergparkens ledningsnet er renoveret i 2017/2018.


I 2019 blev Mosbyvej tilsluttet fjernvarmenvia ledningsnettet fra Annebergparken.

Gasmotorer


 • 1,26 MWh Elydelse
  2 motorer
 • 3,80 MWh Varmeydelse
  2 motorer


Gaskedlerne


 • 3,6 MWh Varmeydelse
 • 90 % i virkningsgradAkkumuleringstank


 • 150 m3 Forsyningsområde

Billedet nedenfor viser forsyningsområdet.