PERSONALE OG BESTYRELSE


Driftspersonalet består af 6 ansatte, der tager sig af den daglige drift og admininstration.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen, 2 suppleanter og 2 kommunalt udnævnte personer. 

Personale

Konsulenter udefra

Bestyrelse