Bestyrelsen informerer.....

Info punkter fra bestyrelsesmøde 16/5-24:


  • Varmeværket har fået "Grøn Låntager" fra Kommunekredit
  • Gennemgang af Q1 regnskab/budget
  • NIS2/CER gennemgang
  • Jubilæum 6/9-24 kl 13-17
  • Ledningsarbejder i byen
  • Produktion lige pt. Der produceres meget på "Solen"

Tidligere info meddelelser

Du finder herunder en log over alt, hvad der er udgivet på denne side tidligere. 

Loggen vises i tabel format, hvorfor den kun kan ses på en PC og ikke på mobile enheder. 

JULI sommerferie

Best. møde 8/8-24

Best. møde 12/9-24

Best. møde 10/10-24

Best. møde 16/5-24

Best. møde 14/11-24

Best. møde 13/6-24

Best. møde 12/12-24

Vi har fået ”Det grønne lånecertifikat" fra Kommunekredit - det er et bevis for, at Varmeværkets investering lever op til kriterierne for grønne lån, og at investeringen dermed bidrager til den grønne omstilling og har en positiv indvirkning på klima og/eller miljø.

FAKTA BOKS

Ansatte

Vi er 6 ansatte  - 3 i driften og 3 i administrationen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på GF i april.

Åbningstider

Vi har kontor på Billesvej 8B st. Kontoret er åbent man-tors fra kl. 8.30-13.30. 

Se hvem der sidder i ledelse og bestyrelse

Har du noget, du vil spørge om? Prøv evt. at kigge under menupunktet FAQ - måske du finder svaret der!

Ring til os!

Telefonnr59911885

Skriv en mail!