Nye leveringsbestemmelser & Ny installationsvejledning!

Gældende pr. 1.8.2023 (mindre ændring 3/7-2024)

Opdatering 3/7-24:


Vi har fjernet den obligatoriske unit leje ifm. nye stik. Derfor er passus om "obligatorisk unitleje" ændret i vores leveringsbestemmelser, samt på alle kontrakter og i takstbladet. Da ændringen er en forbedring for forbruger/kommende forbruger kræves der ingen forudgående varsling, men blot en orientering. Orientering udsendes her, i vores Nyhedsbrev for julin og står på rate for August.

Dansk Fjernvarmes ”Almindelige Bestemmelser” sammen med Dansk Fjernvarmes ”Tekniske Bestemmelser” er fundamentet i aftaleforholdet mellem fjernvarmeselskaberne og fjernvarmeselskabernes kunder.


Vi ændrer nu b¨de i navn og indhold. Navnet ændres fra ”Almindelige bestemmelser” til ”Leveringsbestemmelser for fjernvarme”, da vi er af den opfattelse, at ”leveringsbestemmelser” er en bedre beskrivelse.


De ”Tekniske bestemmelser” ændres nu til "Installationsvejledningen", der er et regulært teknisk bilag til leveringsbestemmelserne. Installationsvejledningen er fortsat en del af aftalegrundlaget mellem selskab og kunde.


Leveringsbestemmelserne og Installationsvejledningen bliver det nye fundament i aftaleforholdet pr. 1-8-23 gældende for alle kunder, både eksisterende og nye.


Nogle af de væsentlige ændringer er bl.a.:
Krav om email adresse og mobil nummer pga. nødvendigheden af en digital kommunikation mellem NSFV og jer forbrugere. Dette er blandt andet en nødvendighed ift. BEK (bekendtgørelse) nr. 2251 af 29/12/2020, som pålægger os som energiselskab, at oplyse dig om dit fjernvarmeforbrug hver måned i fyringssæsonen. Uanset om du ønsker det eller ej. 


En lejer kan kun hæfte for varmen til og med fraflytningstidspunktet! Altså ikke længere til lejekontraktens opsigelsestidspunkt  eller de 14 dage man har sat af til renovering. Det betyder, at hvis en lejer fraflytter FØR de 3. mdrs opsigelse, som man som udlejer evt. har stående i sine lejekontrakter, så hæfter lejer kun til de fysisk ikke længere befinder sig på adressen. Når de ikke længere har adgang til boligen, slutter lejers kundeforhold med NSFV. Herefter overgår alle forpligttglser til ejer. Lejekontrakten er en aftale mellem EJER og LEJER - denne er fjernvarmeværkerne uvedkommende. 


Udlejer kan blive stillet overfor et krav om sikkerhedsstillelse ved fortsat udlejning til dårlige betalere. Det betyder, at hvis en udlejer kontinuerligt udlejer til folk, der ikke betaler deres fjernvarme, så kan NSFV nu kræve, at udlejer lægger et depositum på op til 5 mdr. gennemsnitligt forbrug. Dette vil først blive tilbagebetalt, når der er et fast betalingsmønster igennem 1 år. 


Udtrædelsesvilkårene er ændret for de områder, der ikke er omfattet af den kommunale tilslutningspligt.


Læs selv mere - du finder du både de nye og de gamle dokumenter her på siden og og i Arkivet, under Regulativer