NU AFLÆSER VI HVER MÅNED (i fyringssæsonen......)


EU har besluttet at vi alle skal være med til at gøre vores bygninger mere energieffektive. Som et led i den udvikling gælder det fra 1. januar 2022, at alle målere skal kunne fjernaflæses minimum hver måned i fyringssæsonen og brugerne skal have information om forbruget.


Vores aflæsningstidspunkter vil fra 1. januar 2022 være sidste uge i månederne: Jan, Feb, Mar, Apr, Sep, Okt, Nov og Dec. (Aflæsningen i december er årsaflæsningen, som danner grundlag for årsopgørelsen, der udsendes sammen med rate 1 til betaling 1. februar).


Fjernaflæsning via radionetværk


I Nykøbing Sj Varmeværks forsyningsområde er alle vores målere fjernaflæste.


Alle vores har nu fået Mbus modul/er skiftet til nye målere, så de er klar til et centralt aflæst radionetværk, som går "i luften" ultimo februar 2024. Systemet hedder Izar og er leveret af Diehl. 


Med et centralt aflæst radionetværk er det muligt at lave aflæsninger helt ned på timeniveau. Det giver os et langt bedre værktøj til at gøre vores drift mere energieffektiv. Derudover frigives mange mandetimer til andre opgaver, da det er en tidskrævende opgave at lave manuelle måleraflæsninger. 


Vi har fået placeret ikke mindre end 5 antennemodtagere rundt om i byen, hvilket giver os en daglig dækning på ca. 94 % af målerne. Så dem der ikke kommer ind den ene dag - de kommer ind den næste.


Der gøres opmærksom på, at SELVOM der nu er et radionetværk, er det stadig den enkelte forbrugers egen opgave løbende at aflæse sin måler og holde øje med om forbruget stemmer med det, man betaler for! Varmeværket holder ikke øje for dig! Vi har ikke en mand siden hver dag og kigge på aflæsningerne!


Varmeværket er ikke ansvarlig for mer udgifter forbundet med et større forbrug end forventet - uanset om det skyldes et hul i ens egen istallation, en veksler/termostat eller lign. der er "løbet løbske", man bare har brugt ekstra meget varme eller anden årsag til merforbruget. det er alene DIT ansvar! 

MinForsyning

Alle vinteraflæsninger lægges ind i vores internet portal MinForsyning, så du selv kan følge med i dit forbrug. Når der lægges en aflæsning ind i minForsyning, vil der blive udsendt en info mail om det til den mailadresse, du har angivet/oplyst.


Du kan også den vej tilmelde dig til Eboks, så du kan få dine regninger i Eboks istedet for. Husk dog også at tilmelde dig i Eboks OG kontakte admininstrationen, så vi kan registre dit samtykke manuelt. 
(Hvis du i Minforsyning også tilmelder dit cpr nummer, vil du kunne få trukket/indsat betalinger direkte til din Nemkonto)


Du kan tilgå MinForsyning via knappen her på siden eller via topmenuen - login fåes ved henvendelse til administrationen.Så er vores radionetværk snart oppe i fuld drift. Vi har fokus på afkøling!

Thomas Nielsen, driftsmedarbejder