Bestyrelsen informerer.....

Info punkter fra bestyrelsesmøde 12/1-23:


  • Årsopgørelserne er sendt ud og kan findes i Min forsyning.
  • Adm. gennemgår i år alle husstandens BBR registrering op imod, hvad der står hos os. Det er en arbejdstung opgave, som vi derfor kun foretager ca hvert 3. år – men forbrugerne er oplyst om at de også selv skal kontrollere. Det står på deres årsopgørelse.
  • Ift. varme produktionen er vores samlede produktion 8,5 % mindre end sidste år – så der er sparet rundt omkring.
  • Vi har reduceret vores gasproduktion med 17%. Til gengæld har vi købt olie. Vi producerer på mange produktionsformer, så vi kan køre med det, der er billigst. Man kan se vores brændselssammensætning og især positive nedgang her.
  • Der kommer til stadighed nye forbrugere til. Alene de nye udstykninger har givet 118 nye forbrugere i 2022 og der kommer flere udstykninger 2023
  • Vi er meget tæt på målet ift. at forberede alle vores målere til radionetværk. Vi har vores udbyder i gang med at finde egnede antenneplaceringer. Så det skulle gerne være kørende i 2024.
  • Vi fortsætter vores renovering i Digterparken mod Nordlysvej og Vesterlyngvej og skal også lave Brorsonsvej senere på året – under forudsætning af at vi kan få materialer og der ikke kommer andet i vejen.
  • Varmepumpens byggefase er skudt i gang. Vi er i øjeblikket i gang med at klargøre grunden og få sat fix punkter af til byggeriet. Der er lavet en side på vores hjemmeside, hvor man kan følge med i hele byggeprocessen. Den kan findes her


Tidligere info meddelelser

Da denne side er en ny indført side, er der endnu ikke "tidligere offentliggjort"  - men når det bliver aktuelt, vil du herunder finde en log over alt, hvad der er udgivet på denne side igennem året. 

Loggen vises i tabel format, hvorfor den kun kan ses på en PC og ikke på mobile enheder. 

FAKTA BOKS

Ansatte

Vi er 6 ansatte  - 4 i driften og 2 i admimistrationen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på GF i april.

Åbningstider

Vi har kontor på Billesvej 8. Kontoret er åbent man-ons fra kl. 8.30-13.30. Men har du et spørgsmål, kan du altid kigge forbi - det kan være du er heldig at træffe nogen uden for kontortid. 

Se hvem der sidder i ledelse og bestyrelse

Har du noget, du vil spørge om? Prøv evt. at kigge under menupunktet FAQ - måske du finder svaret der!

Ring til os!

Telefonnr59911885

Skriv en mail!