PRISER

Vores priser er opdelt fordeler sig på tilslutningsbidrag (Investerings- og stikledningsbidrag), faste bidrag (herunder unit- og målerleje) og forbrugsbidrag. 


Tilslutningsbidrag er INDEN fjernvarmen er etableret.

Effektbidrag, diverse abonnementsbidrag og forbrugsbidrag er de løbende udgifter, når fjernvarmen ER etableret.


Ordforklaring:


Effektbidrag: Det er den pris man betaler pr. m2 udfra det antal m2 der står i BBR. Så det er vigtigt, at man søger for at BBR registreringen er korrekt. BBR rettelser sker ved henvendelse til kommunen. Man betaler bidraget uanset om man har "tændt" for varmen eller ej.


Abonnementsbidrag: Det er prisen for at leje måleren.


Unitleje: Det er prisen for at leje en unit - altså den enhed der opvarmer dit vand. 


Annebergtillæg (effekt): Tillægges kun ejendomme i Annebergparken. Tillægget er en beregning af omkostningerne ved ledningsrenoveringen/etablering af transmissionsledning ifm. overtagelsen i 2016.


Forbrugsbidrag (MWh): Det er prisen for selve varmen - altså det variable bidrag som er afhængig af hvor meget varme (og varmt vand), du reelt bruger. Dette bidrag har du selv en direkte indflydelse på ved simpelthen at bruge mindre varme. Se evt. vores spare råd, for at reducere denne udgift.


Tilslutningsbidrag: Det er en engangsudgift der betales for at blive tilsluttet fjernvarmen. Det dækker investering- og stikledningsbidrag.


Takst blade til udprintning: 

2023

2022

2021

2020

2019