PERSONALE OG BESTYRELSE


Driftspersonalet består af 6 ansatte, der tager sig af den daglige drift. Administrationsarbejdet er udlagt til Odsherred Forsyning.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen, 2 suppleanter og 2 kommunalt udnævnte personer.

Personale

Konsulenter udefra

Udover vores ansatte omfatter vores "medarbejdere" ad hoc personer fra andre virksomheder. 

Det er folk der er indhyret til at udføre specifikke opgaver på vores vegne. 

Bo Jørgensen
Bo Jørgensen
Tlf. 40 43 94 36
Kjeld Gundersen
Kjeld Gundersen
Tlf 60 49 20 34

Bestyrelse