INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Nykøbing Sj Varmeværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling - indkaldelse er i år sket via Ugeavisen og Nordvestnyt


d. 8/10-2020 kl. 19.30 i Nordgårdshallen. Pga. Corona er det i år nødvendigt med tilmelding! Du tilmelder dig ved at skrive en mail til info@nsfv.dk eller på telefon 70120049. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes sygesikringskort medbragt. 


Husk at du skal være andelshaver for at deltage!


Nykøbing S Varmeværk

Nykøbing Sj Varmeværk

Billesvej 8-10,

4500 Nykøing Sj

Tlf. 59911885

info@nsfv.dk

CVR: 46917928

EAN: 5790002586354

Bank: 4343-3565168444

Der tages forbehold for tastefejl/prisreguleringer der endnu ikke er opdateret m.m.