GENERALFORSAMLING

Nykøbing Sj. Varmeværk afholder hvert år i april generalforsamling. Inden generalforsamlingen kan man indsende punkter til dagsorden eller se regnskabet.


Pga. Corona har generalforsamlingen væres udskudt indtil nu. Der afholdes derfor generalforsamling vedr. 2019

den 8.10 2020 kl. 19.30 i Nordgårdshallen.


Pga. Corona er det i år nødvendigt med tilmelding pga. afstandskrav og forsamlingsregler. Tilmelding sker til info@nsfv.dk eller på telefon 70120049.


Se indkaldelse til generalforsamling her. Den vil som sædvanlig komme et opslag i Ugeavisen.


Se referat og regnskaber / årsrapport af generalforsamlinger:

Nykøbing S Varmeværk

Nykøbing Sj Varmeværk

Billesvej 8-10,

4500 Nykøing Sj

Tlf. 59911885

info@nsfv.dk

CVR: 46917928

EAN: 5790002586354

Bank: 4343-3565168444

Der tages forbehold for tastefejl/prisreguleringer der endnu ikke er opdateret m.m.