ADMINISTRATIONEN

Odsherred Forsyning

Selvom det nu er tæt på et år siden, vi uddelegerede vores administration, har vi erfaret at nyheden måske ikke helt har spredt sig som ringe i vandet endnu. Vi vil derfor minde om, at vi skiftede administration tilbage til 1. marts 2020. 


Det er Odsherred Forsyning, der forestår det daglige administrative arbejde omkring forbrugere og fakturaflow. Kontoret i Nykøbing er et driftskontor og kan derfor ikke hjælpe med årsopgørelser, budgetter, betalingsaftaler, manglende betaling osv. 


Vi skal understrege, at I som forbrugere stadig tilhører Nykøbing Sj Varmeværk. Vi er ikke fusioneret med Odsherred Forsyning. Vi har bare valgt at "udlicitere" de administrative opgaver, så vi her i Nykøbing kan koncentrere os om driften.  


Kontaktoplysninger er stadig de samme info@nsfv.dk og 59911885 (tryk 2)