Projekt Askehaven II

Efter etablering af fjernvarme til første del af Askehaven m.fl., har vi fået flere henvendelser om fjernvarme på den resterende del. 


Derfor starter vi kampagne "Askehaven II" - svarfrist senest 5. september 2021!


Desværre var der i denne omgang ikke nok tilmeldinger, så projektet bliver ikke til noget. 


Hvis der senere skulle vise sig interesse nok, vil vi dog kigge på det igen.  


Signatur forklaring:


Rød streg - projekt område - dog kun helårsbeboelse!


Forventet tidsplan for hele projektet:

Start November 2021 - HVIS der er nok tilmeldte!


Der tages dog forbeholde for vejrlig og andre udefrakommende situationer, der kan forsinke projektet - eller at det hele går som smurt, så det kommer til at skride hurtigere frem.

Tilmelding


Du kan her tilmelde dig projektet via mail. Du kan også tilmelde dig vha. den omdelte tilmeldingsblanket.  Denne skal udfyldes og afleveres på Billesvej 8-10. 


Vær dog opmærksom på, at projektet KUN bliver til noget, hvis der er tilmeldte nok!

Hvad skal der ske?


Her finder du et dokument, der mere detaljeret fortæller mere om fjernvarmen, projektet og hvad der kommer til at ske, hvis projektet bliver til noget.


Hvad vi forventer du selv står for - og hvad vi sørger for.


Når/hvis projektet går igang

Når entreprenøren nærmere sig DIN grund, vil du blive yderligere informeret om, hvornår der graves specifikt hos DIG!

For yderligere oplysninger kan du kontakte entrepriseleder Rene Moss på tlf. 23401807.  


Du kan her downloade et regneark, hvor du kan indtaste dine egne værdier og få en beregning af, hvad fjernvarme ca. vil koste dig.  Bemærk det er kun en ca. beregning og Varmeværket er på ingen måde ansvarlig for dine indtastninger. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.