Projekt Askehaven m.fl.

Askehaven, Slyngrosevej, en del af Rosendalen og Ørnevej får nu fjernvarme!


Signatur forklaring:Etape 1: Hovedledning FÆRDIG

Etape 2: Stikledninger UGE 2-4

Etape 3: Hovedledning og stikledninger UGE 4-8

Etape 4: Hovedledning og stikledninger UGE 8-12


Forventet tidsplan for hele projektet:

Vi startede med etape 1 Mandag i uge 43.


Der tages dog forbeholde for vejrlig og andre udefrakommende situationer, der kan forsinke projektet - eller at det hele går som smurt, så det kommer til at skride hurtigere frem.


NB! Tidsplanen er forrykket både pga. vejrlig men også fordi der er kommet flere forbrugere på henad vejen. Vi regner nu med at være færdige i uge 12!


27/2-21:

Så har frosten sluppet så meget at, at vi nu sikkert kan genoptage gravearbejdet, så vi kan få de sidste med på fjernvarmen inden for en overskuelig tid. Vi krydser fingre for at frosten holder sig væk, til vi er færdige. 


NY TIDSPLAN: Den "utilsigtede nedlukning" har selvfølgelig bevirket, at vi er et par uger forsinket. 


8/2-21:

Gravearbejde sat i bero indtil frosten går af jorden!


8/1-21:

Ny tidsplan:

Etape 1 er nu færdig (der laves den sidste del ud mod Askehaven 37 i uge 2), Etape 2 i uge 2-4, Etape 3 i uge 4-6 og Etape 4 i uge 6-10. Selvfølgelig stadig med forbehold for vejrlig mm. 


20/11-20:

Vi er nu færdig med hovedledningen og har været rundt på etableringsbesøg hos alle. Vi har måtte ændre en smule i forløbet, fordi vi blev nødt til at lægge hovedledningen ind til Ørnevej her samtidig med resten af hovedledningen. Det skulle ske, for at der kan komme asfalt på Østerlyngvej igen så hurtigt som muligt. Men det er ikke noget der ændrer ved tidsplanen. Det skyder planmæssigt frem - det går faktisk forrygende godt. 


15/10-20:

Der ligger nu en færdig plan for hvornår vi gør hvad: Etape 1 laves i perioden Uge43-48, Etape 2 i uge 48-49, Etape 3 i uge 1-4 og Etape 4 i uge 5-8. Selvfølgelig med forbehold for vejrlig - og at det måske endda går hurtigere. 


1/10-20:

Vi har afholdt informationsmøde med beboere fra Askaven, hvor tidslinjen blev fremlagt, samt hvad de t præcis er der kommer til at ske. Alle fik udleveret materialer med bla. slideshow for aftenen, dokument om hvad der kommer til at ske m.m. For de beboere der ikke var tilstede er samme matereriale omdelt i de respektive postkasser.  


23/9-2020:

Der foreligge nu en godkendelse fra Miljø- og Klimaudvalget. Alle tilmeldte er derfor inviteret til informationsmøde Onsdag den 29/9-20 kl. 19.00 - 21.00. Tilmelding til mødet er nødvendigt pga. Covid-19 restriktioner. Alle har fået invitation både i postkassen og på mail.


2/7-2020: 

Sagen er sendt til kommunal godkendelse men afventer stadig både høringsproces og politikernes beslutning. Så lige pt ser det ikke ud til at vi kommer til at gå i gang før omkring uge 32 og frem.


Vi har opdelt området i tre etaper – etape 1 er Æblehaven, etape 2 er selve hovedledningen og etape 3 er stikkene til jer. Tilslutningen af stikkene vil starte fra Æblehaven og ned mod Østerlyngvej – altså ”bagfra” – men da der kan være forskellige udfordringer undervejs, kan det sagtens være de bliver taget lidt mere ”springende”.


Den umiddelbare plan er at vi starter etape 1 i uge 32, etape 2 i uge 36 og etape 3 i uge 41…. men det er alt sammen med forbehold for både den kommunale beslutningsproces , vejret og alt andet uforudset, der kan komme i vejen 😊  (Dette er ændret siden!)


  • Inden vi kommer og laver stikkene er der et par ting, vi skal have på plads – vi skal have lavet et etableringsbesøg hos hver af jer. Dvs. der kommer en mand og ser , hvor I skal have unitten placeret, laver nogle tegninger over hvor stikket skal graves og nogle notater om, hvad der evt. kan være af specielle ting omkring lige jeres installation. I vil blive kontakt omkring en besøgsdato, når vi kommer lidt tættere på.
  • For dem af jer, der ønsker at vi skal stå for nedtagelse af jeres eksisterende anlæg samt tilslutningen af unitten til jeres interne system, skal der laves en tillægsaftale, da det jo er en betalingsopgave. Det koster 12.500 kr hvis vi skal lave de to opgaver. Man kan IKKE dele det op og bede os lave den ene men ikke den anden – så skal man selv stå for det hele. Hvis I ønsker at vi skal stå for de opgaver, så bedes I sende kontakte os på mail inden 1/8-2020 - så sender vi en aftale til underskrift. Hører vi ikke fra jer vedr. dette, formoder vi, at I selv sørger for at de to ting er på plads, inden unitten skal sættes op.

Slides


Her finder du slides fra vores info aften, så du er klædt på til det kommende arbejde. 


Slidesene indeholder bl.a.en forventet tidsplan over projektet. Denne er dog kun en FORVENTET, da der tages forbehold for vejrlig m.m.

Hvad skal der ske?


Her finder du et dokument dr mere detaljere fortæller, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.


Hvad vi forventer du selv står for - og hvad vi sørger for.


Når/hvis projektet går igang

Når entreprenøren nærmere sig DIN grund, vil du blive yderligere informeret om, hvornår der graves specifikt hos DIG!

For yderligere oplysninger kan du kontakte entrepriseleder Rene Moss på tlf. 23401807.  


Du kan her downloade et regneark, hvor du kan indtaste dine egne værdier og få en beregning af, hvad fjernvarme ca. vil koste dig.  Bemærk det er kun en ca. beregning og Varmeværket er på ingen måde ansvarlig for dine indtastninger. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.