Priser til private

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Alle priser på denne side er inkl. moms.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.
Priser
 
Effektbidrag
Kr.
Pris pr. m2 for boliger
29,63
Tillæg Annebergparken pr. m2
(Betales KUN af hustande i Annebergparken)
47,50
Abonnementsbidrag
 
Abonnementsbidrag pr. år
(For hver bebyggelse med selvstændig måler inkl. parcelhusmåler)
1031,25
Unitleje* pr. år
950,00
 Forbrugsbidrag
 
Målerafregning pr. MWh
561,25
*Det er obligatorisk for nye tilslutninger at leje unit af varmeværket. Men eksistrende forbrugere kan også vælge at leje sin unit hos os, når det er ved at være tid til at udskifte den gamle. Der skal i så fald laves en tillægskontrakt på unitleje. Unitleje opkræves sammen med de andre løbende udgifter.

Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved indflytning, dog senest 1 år efter tilslutning.
Gebyrer
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.

Pris (momsfri)
Kr.
Rykker
100,00
Inkassomeddelelse
100,00
Lukkebesøg
375,00
Betalingsordning
100,00
 
Pris
Kr.
Genopluk inden for normal åbningstid
468,75
Fogedforretning, udkørende
412,50
Selvaflæsningskort, rykker
81,25
Aflæsningsbesøg
337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
337,50
Nedtagning af måler
750,00
Genetablering af måler
750,00
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse
250,00
Udskrift af regningskopi
43,75
Målerundersøgelse på stedet
418,75
 

Tilslutningstakster

1. Etablering af hovedledninger og fordelingsledninger i nyudstykninger
Varmeværket leverer og svejser hoved- og fordelingsledninger uden beregning.
Grundejer/Udstykker leverer adgangsveje, udgravning, rørhåndtering, omkringfyldning og reetablering ifølge DS 475.
2. Tilslutning af hus ved etableret hovedledning
Investerings-, tilslutnings- og stikledningsbidrag i alt kr. 5000,00 inkl. moms.
Obligatorisk etablering af Unit med årlig unitleje på kr. 950,00 inkl. moms.
3. Tilslutninger i udstykkede områder uden hovedledning
Der kan efter varmeværkets valg udarbejdes kampagner for 1 + 2 prissat efter områdets forhold og med betingelser om samlet tilslutning. Kampagnebetingelser godkendes af bestyrelsen for hvert projekt.
Nykøbing Sj. Varmeværk ☻ Billesvej 8-10 - 4500 Nyk. Sj. ☻ CVR 46917928 ☻ Tlf: 59911885 ☻ info@nsfv.dk ☻ Bank: 4343-3565168444 ☻ EAN: 5790002586354