Priser for erhvervsdrivende

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Alle priser på denne side er eks. moms.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.

Priser
 
Effektbidrag
Kr.
Institutioner
23,70
Erhverv/moms virksomhed
11,85
Tillæg Annebergparken pr. m2
(Betales KUN af i Annebergparken)
38,00
Abonnementsbidrag
 
Abonnementsbidrag pr. år
(For hver bebyggelse med selvstændig måler)
825,00
Unitleje pr. år
760,00
 Forbrugsbidrag
 
Målerafregning pr. MWh
449,00

Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved ibrugtagning, dog senest 1 år efter tilslutning.

Gebyrer
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.

Pris (momsfri)
Kr.
Rykker
100,00
Inkassomeddelelse
100,00
Lukkebesøg
375,00
Betalingsordning
100,00
 
Pris
Kr.
Genopluk inden for normal åbningstid
375,00
Fogedforretning, udkørende
330,00
Selvaflæsningskort, rykker
65,00
Aflæsningsbesøg
270,00
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
65,00
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
270,00
Nedtagning af måler
600,00
Genetablering af måler
600,00
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse
200,00
Udskrift af regningskopi
35,00
Målerundersøgelse på stedet
335,00

 

Tilslutningstakster

1. Etablering af hovedledninger og fordelingsledninger i nyudstykninger
Varmeværket leverer og svejser hoved- og fordelingsledninger uden beregning.
Grundejer/Udstykker leverer adgangsveje, udgravning, rørhåndtering, omkringfyldning og reetablering ifølge DS 475.
2. Tilslutning af hus ved etableret hovedledning
Investerings-, tilslutnings- og stikledningsbidrag i alt kr. 4000,00 eks. moms.
Obligatorisk etablering af Unit med årlig unitleje på kr. 760,00 eks. moms.
3. Tilslutninger i udstykkede områder uden hovedledning
Der kan efter varmeværkets valg udarbejdes kampagner for 1 + 2 prissat efter områdets forhold og med betingelser om samlet tilslutning. Kampagnebetingelser godkendes af bestyrelsen for hvert projekt.
Nykøbing Sj. Varmeværk ☻ Billesvej 8-10 - 4500 Nyk. Sj. ☻ CVR 46917928 ☻ Tlf: 59911885 ☻ info@nsfv.dk ☻ Bank: 4343-3565168444 ☻ EAN: 5790002586354