Indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling

 
Nykøbing Sj Varmeværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 19:30 på solvarmeanlægget Getsøvej 16.
Med de ændrede regler for tilslutnings- og forblivelsespligt for nye forsyningsområder, vil bestyrelsen gerne beskytte de eksisterende forbrugere bedst muligt mod at nye forbrugere kan afbryde en nyetableret tilslutning i utide uden at skulle bidrage til de omkostninger som selskabet har haft til at etablere tilslutningen. Dette vil ligestille forsyningsformerne, for ved andre opvarmningskilder kan man jo heller ikke lige skifte til en anden kilde uden at det oprindelige anlæg stadig skal betales. Vi har forespurgt Dansk Fjernvarme om branchens forholdsregler, og der er endnu ingen praksis, men strategien er at fjerne lempelserne i udtrædelsesreglerne som her foreslået.
Bestyrelsen foreslår derfor at det fremhævede og overstregede afsnit i §5.2 mellem stk. d. og e. fjernes:
d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtsændring af § 5, punkt 2.d. & 2.e.
  3. Eventuelt
Husk at du skal være andelshaver for at deltage!
Venlig hilsen
Nykøbing Sj. Varmeværk
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444