Kontakt

Tlf: 59 91 18 85

Mail: info@nsfv.dk

Kontoret er åbent fra 8-15 man-tors og 8-12 fre.

Udenfor kontorets åbningstid stilles der automatisk videre til vagten.

Info vedr. andre værker

/facebook.gif

Priser

Forbrugerpriser for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.
Effektbidrag
  Eks. moms   inkl. moms
Pris pr. m2 for parcel/boliger  kr. 20,00 kr. 25,00
Institutioner  kr. 20,00 kr. 25,00
         
Erhverv/moms virksomhed kr. 10,00 kr. 12,50
Tillæg Annebergparken pr. m2  kr.  44,00 kr.  55,00
Abonnementsbidrag        
For hvert bebyggelse med selvstændig måler inkl. parcelhusmåler
Abonnementsbidrag pr. år kr. 650,00 kr. 812,50
         
Forbrugsbidrag        
Målerafregning        
Pr. MWh kr. 319,00 kr. 398,75
         
Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 810,00 pr. MWh
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved indflytning, dog senest 1 år efter tilslutning.
         

Gebyrer

       
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet.
Rente: Diskonto + 5 % af skykldigt beløb.
    Momsfri    
Rykker kr. 100,00    
Inkassomeddelelse kr. 100,00    
Lukkebesøg kr. 375,00    
Betalingsordning kr. 100,00    
         
    Eks. moms    
Genopluk indenfor normal åbningstid kr. 375,00    
Fogedforretning, udkørende kr. 330,00    
Selvaflæsningskort, rykker kr. 65,00    
Aflæsningsbesøg kr. 270,00    
Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr. 65,00    
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg kr. 270,00    
Nedtagning af måler kr. 600,00    
Genetablering af måler kr. 600,00    
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse kr. 200,00    
Udskrift af regningskopi kr. 35,00    
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00    
       
 

Tilslutningsbidrag

Erhvervstarif
Erhvervstariffen tager udgangspunkt i den faktisk opnåelige maksimale belastning af værket. Der monteres en speciel måler med mulighed for at indstille den maksimale effekt, der kan leveres fra forsyningsledningen. Stikledningen dimensioneres stadig efter bygningens størrelse, men afregnes efter nødvendig dimension til effektbehovet.
Erhvervstarif under 300 m2
    Eks. moms    
Investeringsbidrag kr. 15.000,00 kr.  
Stikledning pr. måler kr. 3.400,00  plus meterpris
Abonnementsbidrag kr. 650,00    
Effektbidrag kr. 10,00  pr. m2
         
Erhvervstarif over 300 m2        
Type 1:        
Investeringsbidrag kr. 60,00  pr. m2
Stikledning pr. måler kr. 3.400,00  plus meterpris
Abonnementsbidrag kr. 650,00  
Effektbidrag kr. 10,00  pr. m2
Type 2:        
Investeringsbidrag kr. 600,00  pr. kW
Stikledning pr. måler kr. 8.900,00  plus meterpris
Abonnementsbidrag kr. 1.266,00   
Effektbidrag kr. 135,50  pr. kW
 
Erhvervstarif kan anvendes på ejendomme, hvor forbrugernes erhverv er momspligtigt.
  • Skift mellem typer kan ske mod et gebyr på kr. 2.000 + evt. investeringsbidragsregulering. Dog er der ved første skift fra type 1 til type 2 et tillæg på kr. 5.500, således at gebyret udgør i alt kr. 7.500.
  • Skift fra type 1 til type 2 kan ske uden beregning af nyt investeringsbidrag for forbrugere tilsluttet før 1.10.2001.
  • Ved skift fra type 1 til type 2 beregnes nyt investeringsbidrag efter reglerne i type 2 og evt. merbidrag opkræves herefter. Overskydende bidrag refunderes ikke.
  • Typeskift kan kun finde sted ved ansøgning inden 2 måneder før varmeårets udløb og med virkning for hele det følgende varmeår.
Standard investeringsbidrag
Skal dække udvidelse af produktionsapparatet og varmeværkets øvrige anlægsomkostninger frem til skel.
 
    Eks. moms    
Fritliggende enfamilihuse kr. 18.000,00    
Kæde-rækkehuse pr. boligenhed kr. 12.000,00  
Eatge/almene familieboliger pr. boligenhed kr. 9.000,00    
Ældreboliger pr. boligenhed kr. 7.200,00  
ungdomsboliger pr. boligenhed kr. 3.600,00    
Ud over 300m2 betales pr. m2 * kr. 60,00    
* Dette er også gældende ved tilbygninger
       
       
Stikledningsbidrag      
Skal dække varmeværkets anlægsomkostninger fra skel og in i ejendommen.
Gældende for alle bygningstyper kr. 3.400 pr. boligenhed + meterpris på stikledning jf. meterprisliste.
       
Stik med større dimensioner end ø20 m/m er efter tilbud.   
       
Meterprisliste          
  Type Asfalt Fliser Have Byggeplads
20/110 Alu Pex 1018 712 648 514
 Alle oplyste priser er eks. moms.
Byggemodningsbidrag
Skal dække varmeværkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykninger og forsyningsområder efter tilbud. Der tillægges et faktureringsgebyr på 10 %.

Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444